Mer godstransporter mellan Serbien, Ungern och Österrike

Foto: Benbé

Serbiska Järnvägarna och Rail Cargo Group, som består av företag med godstrafik i Österrike och Ungern, vill öka godstrafiken mellan Serbien och de två EU-länderna.

Då skulle järnvägen kunna ta över stora mängder gods för transport på denna sträcka från vägtrafiken och antalet godståg som körs genom Serbiens korridor 10 skulle kunna öka. Om Serbiska Järnvägarna bekräftar en modernisering av korridor 10 under nästa utbyggnadsperiod kommer det också att bidra till konkurrenskraften när det gäller Corridor 4 över Rumänien och Bulgarien.

Initiativet till att införa kombitrafik genom Serbien på rutten Sopron i Ungern till Istanbul startade i januari som ett gemensamt projekt för serbiska, österrikiska och ungerska järnvägsförvaltningarna. Målet är också att, så långt som möjligt, öka tågens drifttid.