Kinas järnvägsinvesteringar expanderar 2013

Photo: Alancrh

För att stärka den ekonomiska tillväxten beräknas Kina att fortsätta att expandera sin järnvägsinvesteringar under 2013. Den snabba expansionen kan komma att dränera den statliga budgeten utan stöd av privata investeringar. Då längden på nya järnvägslinjer nästa år kommer att överstiga årets nivå kommer den totala omslutningen av järnvägsinvesteringar att ligga på mellan 500 till 700 miljarder yuan, eller 80 till 112 miljarder dollar under 2013.Mängden obligationer utgivna av ministeriet för järnvägar har överskridit den lagliga tak på 40 procent av företagets nettotillgångar. Den nationella utvecklings-och reformkommission har utfärdat ett dekret om undantag för Järnvägsministeriet från den begränsningen och tillåta fortsatta emitteringar av obligationer.

I år har ministeriet emitterat järnvägsobligationer för 200 miljarder yuan, eller 32 miljarder dollar på medellång och kort sikt, var av 150 miljarder yuan, 24 miljarder dollar, i obligationer för järnvägsbyggen och 50 miljarder yuan, 8 miljarder dollar, i långsiktiga investeringar.