Två miljarder passagerare har rest med TGV i Frankrike

Foto: TGV

SNCF startade höghastighetslinjer 1981. Det året var passagerarvolymen begränsad eftersom man startade i september så det var endast fyra månaders drift detta år. Desutom var endast halva sträckan mellan Paris och Lyon uppgraderad till höghastighetslinje. Ändå transporteras 1,3 miljoner passagerare med TGV det första året.

År 1982 var siffran drygt 6 miljoner och 1984, det första hela verksamhetsåret då hela sträcken Paris - Lyon var höghastighetslinje, ökade volymen till 14 miljoner resenärer. Antalet höghastighetslinjer har ökat gradvis i Frankrike och före utgången av 1989 hade 100 miljoner passagerare rest med TGV.

Idag, i början av 2013, transporterar SNCF cirka 125 miljoner passagerare per år och för första gången kan den franska operatören för höghastighetståg stolt kunnat redovisa att minst 2 miljarder passagerare, motsvarande en tredjedel av jordens befolkning, har rest med TGV.