EIB ger lån på 3,5 miljarder till Stockholms tunnelbana

Foto: Christer Wiik

Europeiska investeringsbankens president, Werner Hoyer, kommer att underteckna ett låneavtal på 3,5 miljarder kronor med Stockholms Läns Landsting för utvecklingen av tunnelbanans röda linje.

– EIB är starkt engagerad i att främja skapandet av hållbara städer och projekt som förbättrar kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet. Moderniseringen av Stockholms tunnelbana är ett sådant projekt och vi välkomnar särskilt avtalet med Stockholms Läns Landsting, då projektet kommer att ge en pålitlig, effektiv och snabb kollektivtrafik, säger Werner Hoyer, i en kommentar.

Med hjälp av EIB-lånet kommer moderna tåg att köpas in och det befintliga signalsystemet kommer att ersättas med ett radiokommunikationsbaserat signalsystem. Dessutom kommer en ny underjordisk depå i Norsborg att byggas och den befintliga Nybodadepån kommer att upprustas för att underhålla den nya vagnparken.

Under förra året tillhandahöll banken närmare 400 miljoner euro till hållbara transportprojekt i Sverige. EIB stödde utbyggnaden av spårvägen Tvärbanan mellan Alvik och Solna, inköp av tillhörande ny vagnpark och byggandet av en ny depå i Ulvsunda. Banken beviljade dessutom ett lån för inköp av 17 elektriska och 3 dieseldrivna tåg i Västra Götalandsregionen.