Siemens genomför tester av Vectronlok i kanaltunneln

Foto: MPW57

Efter överenskommelsen om att tillämpa de europeiska tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet för godståg som trafikerar tunneln under Engelska kanalen utfördes tester natten mellan den 25 och 26 januari 2013 med en senaste generationen av Siemens Vectronlok. Vectronloket är det första som fått certifiering enligt TSD, HS och RST i Europa. Det kan därför köras direkt från kontinenten till Storbritannien. Testerna har visat sig vara förenliga med de system och säkerhetsföreskrifter som gäller i tunneln under Engelska kanalen.Vectronlokomotivet, i standardkonfiguration med vagnar med en totalvikt på 1.350 ton, körde in i tunneln på den franska sidan klockan 22,42. Undet färden genomfördes en serie av prov vad gäller kraftförsörjning, inbromsning och strömavtagare. Utrustad med fyra axlar, istället för sex, som för närvarande är standard i tunneln, lämnade Vectron Folkestone och vände tillbaka till Frankrike för en andra fas tester som avslutades utan problem runt klockan 06,00.Denna serie tester är i linje med Eurotunnels ambition att främja utvecklingen av godstransporter mellan Storbritannien och den europeiska kontinenten med ordinära lok, det vill säga utan att man behöver använda de mycket specifika klass 92-loken.