Systra levererade 100 kilometer spårväg förra året

Foto: Systra

Totalt har Systra levererat nästan 100 kilometer av en ny lätt järnväg under 2012, meddelar Pierre Verzat, styrelseordförande i Systra.

– Vårt uppdrag är att utveckla kollektiva och hållbara transportlösningar över hela världen. Vi designar urbana transportflöden varje dag och vår verksamhet bidrar till att förbättra livskvaliteten för lokalbefolkningen.

– Vi är involverade i stadsförnyelse av stora städer som Casablanca, Alger och Le Havre. Dessa 100 kilometer järnvägsspår är en källa till stor stolthet för Systra och dess anställda – särskilt som dessa offentliga transportprojekt har slutförts enligt budget och tidsplan.