Balfour Beatty Rail levererar mobila omformarstationer i Norge

Foto: Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail har fått en beställning avseende totalentreprenad för kraftförsörjningsanläggningar i Rudshögda samt Larvik.

Tidigare under 2012 erhölls ett kontrakt för leverans av två mobila omformarstationer och i kontraktet ingick en option för leverans av ytterligare tre stycken mobila omformarstationer varav nu två omformarstationer beställts.

Omformarstationer är utplacerade längs med järnvägen och förser tågen med ström, det vill säga den omvandlar kraftnätens 3-fas 50 Hz växelström till 1-fas 16 2/3 Hz växelström, därefter matas strömmen ut till kontaktledningen som förser tågen med ström.

Konceptet innebär även att en mobil omformarstation kan flyttas på två veckor, från en plats till en annan, och på så sätt lösa situationer med akut brist på elkraft i järnvägssystemet. Konceptet är även skalbart där moduler med ytterligare omformare och ställverk för utgående järnvägslinjer kan läggas till. Utrustningen i den containerbyggda stationen består av ett antal moduler som krafttransformatorer, omriktare, högspänningsställverk, kontroll- och filterutrustning. Projektledning, konstruktion, montage och idrifttagning kommer att ske med resurser från Balfour Beatty Rails svenska kraftförsörjningsverksamhet i Västerås och företaget bedömer att ordern säkrar beläggningen för den egna personalen.

Projektets ordervärde uppgår till cirka 100 miljoner kronor och planerad leverans sker under andra kvartalet 2014.