175-åriga Ryska Järnvägarna blomstrar

Foto: A. Levin

Den första ryska järnvägen öppnades för 175 år sedan, 1837, ett årtal som markerar början på utvecklingen av järnvägsnätet i Ryssland. Och järnvägen i Ryssland är ”still going strong”.

Ryska Järnvägarna, RZD,  har transporterat över en miljard passagerare sedan början av detta år, den högsta siffran sedan 2008. Enligt RZDs västsibiriska verksamhet finns det tecken på att järnvägsmonopolets verksamhet har återhämtat sig från den kris som rått under 2008-2009.

Antalet passagerare uppgick till 993,1 miljoner förra året, en ökning från 946,5 miljoner år 2010, cirka 1 miljard 2009 och 1,3 miljarder 2008