Lettland vill satsa på järnvägsförbindelser till Vitryssland

Foto: Lettiska Järnvägarna

Lettland är intresserat av att ökad kapacitet på järnvägstransporter i den vitryska-lettiska regionen. Lettland är redo att delta i gemensamma satsningar för att göra utveckla trafiken, enligt presstjänsten på det vitryska utrikesministeriet.

Vid det senaste mötet, mellan företrädare för den lettiska regeringen, Vitrysslands ambassadör och företrädare för de Lettiska Järnvägarna, fördes lovande diskussioner om att utveckla samarbete inom transport och transitering.

Samarbetet kommer att medföra positiva förändringar i volymen av godstransporter av vitryska exportvaror och transitering med omlastning i lettiska hamnar.