Kroatien investerar i järnvägar

Foto: Andrija Ban2

Kroatien planerar att investera 3 miljarder Euro på att bygga och modernisera sin järnvägsinfrastruktur fram till 2018, enligt transportminister Sinisa Hajdas Doncic.

Ett av dessa projekt är uppgraderingen av Osijek-Vinkovci-linjen så att linjen tillåter en maxhastighet på 120 kilometer i timmen, vilket i praktiken betyder 100 kilometer i timmen.

Eftersom sträckan är i ett dåligt tillstånd, kommer rekonstruktionen att ske i två faser. Fas ett gäller endast den nödvändiga signaleringen vid spårkorsningar och signalering med trafikskyltar.

På grund av det dåliga skicket, och den kroatiska lagstiftningen, måste trafiken idag köras mycket långsamt och förmodligen måste tågen stanna vid varje korsning. Automatiska bommar och varningsljus vid alla korsningar kommer slutligen att tillåta full hastighet på linjen.