Bulgariska regeringen planerar att privatisera BZD

Foto: DB Group

Den bulgariska regeringen har lanserat en ny kampanj för att privatisera BDZ, bulgariens statliga godstransportföretag, och ett dotterbolag till de bulgariska järnvägarna.

Enligt regeringen är detta ett akut behov för att kompensera förlusterna för persontransporter i de bulgariska järnvägsnätet. Enligt planerna ska BDZ säljas genom anbudsförfarande som är öppet endast för strategiska och finansiella investerare.

Intressenter bör ha minst fem års erfarenhet av godstransporter och ha tillstånd att tillhandahålla tjänster för järnvägstransporter, kunna uppvisa säkerhetsintyg, samt kunna uppvisa en omsättning på minst 100 miljoner Euro under de senaste tre åren.

Finansiella investerare ska ha hanterat tillgångar och äga andelar i andra företag och kunna visa en årlig omsättning på minst 400 miljoner Euro under de senaste tre åren. Den som önskar delta i anbudsförfarandet måste betala en deposition på 20 miljoner euro. Nuvarande skulder i BDZ-Freight beräknas uppgå till cirka 58 miljoner euro.