En tunnel under Femern blir billigare än bro

Foto: Femern Link Project

De föreslagna tre hängbroarna, om tre spann vardera, för Femern Link bedöms nu vara dyrare än det alternativa tunnelförslaget. Bron beräknas nu kosta 38 500 miljoner danska kronor medan tunneln går lös på 37 900 miljoner i 2008 års priser.

Femern A/S, företaget bakom projektet, presenterade överraskande resultaten vid ett möte med politiska ledare.

Det är en omfattande utredning som värdera de olika alternativen. Bedömningarna av kostnaderna beror delvis på att de geologiska förutsättningarna inte är så stabila som man trodde från början. Detta har resulterat i en omvärdering och att andra lösningar har undersökts.

Politiker verkar generellt föredra en brolösning eftersom den är mer synlig än en tunnel. Men vilken form än förbindelsen tar så den har försenats två år på grund av ökade miljöutredningskrav. Starten nu är planerad till 2020, vilket innebär en potentiell förlust på 4 miljarder danska kronor i intäkter samt utgifter på ytterligare 800 miljoner för samråd.