Svensk järnvägsdelegation besöker Kazakstan

Foto: David Gubler

Den kazakiska järnvägssektorn erbjuder, enligt Svenska Exportrådet, många lukrativa affärsmöjligheter för svenska företag. Svenska Exportrådet, i samarbete med utrikesministeriet, uppmanar intresserade industri- och järnvägsföretag att delta i ett två-dagars program i Astana den 27 till 28 november 2012.

Under det senaste årtiondet har Kazakstan gjort framsteg i att omvandla sin ekonomi för att skapa ett öppnare, mindre reglerad och mer marknadsdrivet företagsklimat. Kazakstans regering arbetar på att uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt genom expansion och modernisering av befintliga infrastrukturanläggningar inom transport, telekommunikation och energi.

Nu har järnvägssektorn identifierats som strategiskt viktig. Ett av de viktigaste målen är att bygga en järnvägskorridor mellan Asien och Europa som kommer att underlätta och öka godstransporterna i Kazakstan. Totalt kommer tre miljarder dollar att investeras årligen i landets järnvägssektor fram till 2020.