CAF tecknar avtal om att leverera till Roms tunnelbana

Foto: CAF

CAF har tecknat ett nytt avtal med Roms kommun om leverans av 15 tunnelbanetåg om 6 vagnar vardera, inklusive underhåll av enheterna under en period av fem år. Affären är värd 113 miljoner Eurp.

Dessa nya tåg kommer att köras på Metropolitans linje B mellan Laurentina och Rebibbia, liksom på den norra förlängningen av denna linje, B1. Linje B1 som öppnades i somras med tre stationer, är den första delen av en sträckning som planeras att så småningom nå Ionio.

De nya tågen läggs till de 53 enheter som redan levererats av CAF för Roms metro sedan undertecknandet av det ursprungliga avtalet 2002. Dessa tåg kör persontrafik på linjer A, B och Rom-Lido, enligt höga standarder om tillgänglighet och driftsäkerhet.

De nya tågen som levereras av CAF kommer att göras i aluminium, består 6 vagnar varav 4 är motorvagnar med förarhytter i båda ändarna. De kommer också att finnas en öppen väg mellan vagnarna som gör det möjligt för passagerarna att gå längs hela tåget.