CAF levererar till Helsingfors tunnelbana

Foto: CAF

När alla bud var jämförda var CAF;s det mest prisvärda vad gäller gäller totalekonomi. De kriterier som används för att utvärdera anbuden var förvärvspriset, de kommersiella villkoren, drift-och underhållskostnader, tekniknivån, design och innovation samt samarbetskapacitet och leveranssäkerhet.

De nya tunnelbanetågen krävs för den västra tunnelbanelinjen i Helsingfors. Dessutom är upphandlingen del av förberedelserna inför eventuell förlängning av den västra tunnelbanegrenen från Mattby till Stensvik. Beställningen ger också en möjlighet att förverkliga det andra alternativet tidigare än väntat, den så kallade Östra Tunnelbanelinjen till Sibbo.

Den totala längden på de nya tågen är 90 meter, vilket motsvarar de tågsätt som för närvarande används vid lågtrafik och med en kapacitet på 576 passagerare. Efter införandet kommer tågen körs med en turtäthet på två och en halv minut på huvuddelen av tunnelbanelinjerna och med femminuters intervall på den östra och västra linjen, vilket kommer att öka den totala transportkapaciteten betydligt.

Tåget är öppet från den ena änden till den andra vilket gör det lätt att flytta mellan vagnarna under resan. Tågen är luftkonditionerade och när det gäller utseende kommer tågen att likna M200-serien exteriört, medan färgen på sätena blir orange.

Tågen kommer först att utrustas med en tillfällig förarhytt, nödvändig i övergångsfasen inför automatiseringen av tunnelbanans trafikstyrningssystem. När automatiseringen är genomförd kommer den tillfälliga förarplatsen demonteras och utrymmet användas för passagerare.

Avtalsförhandlingar mellan HST och CAF börjar omedelbart på grundval av upphandlingsbeslutet. Målet är att underteckna kontraktet i slutet av året. Enligt den nuvarande tidsplanen är det första nya tåget leveransklart för provkörning i slutet av 2014 och samtliga 20 tåg ska vara i trafik år 2015 till 2016.