RZD bygger ny järnväg från Iran till Azerbajdzjan

Foto: RZD

Ryska RZD har avslutat det första gemensamma projektet mellan Ryssland och Iran inom järnvägssektorn, enligt företrädare för företaget. Det första projektet involverade elektrifieringen av järnvägslinjen mellan Tabriz och Azarshahr, en sträckning på cirka 46 kilometer där också fem järnvägsstationer byggdes. Avtalet mellan parterna undertecknades 2008 och kostnaderna har uppgått till 8,85 miljoner euro. Enligt RZD planerar Ryssland och Iran att fortsätta samarbetet om utvecklingen av den internationella transportkorridoren "Nord - Syd". Som en del av dessa planer har RZD undertecknat ett avtal med den iranska regeringen att bygga en järnväg från Rasht i Iran till Astara i Azerbajdzjan.