Ryska järnvägens transportvolymer fortsätter att öka

Photo: Jack No1

I september 2012, transporterades 106 400 000 ton gods på de ryska järnvägarna vilket är 3,6 procent mer än under samma månad för ett år sedan.

Godstransporternas omsättning i september 2012 ökade jämfört med samma månad förra året med 6,8 procent till 181 500 miljoner tonkilometer. Omsättningen inklusive tomvagnskörning under samma månad ökade med 4,4 procent till 225 600 miljoner tonkilometer.

Enligt de senaste siffrorna, lastades under januari-september 953 100.000 ton vilket är 3,4 procent mer än under samma period 2011.