ABB tar hem kraftorder till pendeltåg i Brasilien

Foto: ABB

ABB har tagit hem order på kraftinfrastruktur till ett värde av över 50 miljoner dollar från CPTM (Companhia Paulista de Trens). ABB:s transformatorstationer ska säkerställa kraftförsörjning till utbyggnaden av två pendeltågslinjer i São Paulo-regionen.

Projektet ska hjälpa till att öka kapaciteten genom ökad turtäthet på linjerna Diamond och Emerald och därigenom förbättra förbindelserna från São Paulos västra och södra förorter till city. Det ska också stödja utbyggnaden av den södergående, snabbast växande järnvägslinjen som fraktar 100 000 passagerare i snitt per dag, vilket är 36 procent fler än 2010. CPTM har 89 stationer och sex linjer på en total sträcka av 260 kilometer som utgör en del av järnvägsnätet i storstadsregionen runt São Paulo. Järnvägsnätet, som är ett av världens hårdast trafikerade i sitt slag, betjänar 22 kommuner och fraktar mer än 2,3 miljoner passagerare dagligen. Operatören bygger nu ut kapaciteten väsentligt genom att investera i utökade linjer, nya och upprustade stationer, utökad vagnpark och andra infrastrukturförbättringar.

Som en del av projektet ska ABB bygga nya transformatorstationer samt bygga ut och renovera flera befintliga stationer. Orderleveransen omfattar bland annat hög-, mellan- och lågspänningsställverk, likriktare, skydds- och kontrollutrustning sam övervakningssystem. ABB ska ansvara för systemstudier, konstruktion, tillverkning, leverans, installation och driftsättning.

Projektet väntas vara klart 2014.