Corys TESS: Tågsimulator med mer verklighet

Simulatorn är ytterst verklighetstrogen när det gäller körning på natten. Bild: Corys
Bild: Corys

En ny typ av teknik för tågsimulator demonstrerades av franska företaget Corys för första gången på InnoTrans 2012. Denna utställare har utrustat över 600 tåg med simulatorer, som är i drift över hela världen. Under förra året genomförde företaget en större forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att ge materiella järnvägsspår en virtuell motsvarighet i form av beständiga bilder med hjälp av senaste rön inom datorspelens värld.

Jämfört med den föregående generationen av CGI system, ger Corys senaste virtuella produkt ett antal viktiga fördelar, däribland en tredubbling av prestanda. Nya systemet innehåller en miljon fler polygoner per bild, fler objekt, mer information, förbättrad visuell presentation och otaliga andra nya specialeffekter.

När det gäller utbildning av tågförare, säger tillverkaren, har denna förbättrade prestanda redan lett till en rad positiva resultat. Tågsimulatorn innehåller fler realistiska visuella databaser. Det har bidragit till bättre acceptans bland förare, som befinner sig i utbildning.

Denna nya simulator hjälper förarna att bedöma signaler realistiskt i olika trafiksituationer. Tågsimulatorn är också ytterst verklighetstrogen när det gäller körning på natten. Simulatorn ökar, enligt Corys representant på Innotrans, också förarnas förmåga att kunna bedöma avstånd.