Nytt fokus på Mellanöstern

Den planerade tågstationen i Jeddah, Saudiarabien.

InnoTrans kommer i år satsa extra mycket på Mellanösternregionen. I Messe Berlin kommer det att arrangeras en så kallad Majlis. I Mellanöstern en innebär Majlis en sedvanlig samling där viktiga frågor diskuteras och personliga möten äger rum.

Detta exklusiva, högnivåmöte med inbjudna gäster arrangeras av den tysk-emiratiska avdelningen för industri och handel (AHK), samt Ghorfa, den arabisk-tyska avdelningen för industri och handel.

Syftet med InnoTrans Majlis är att välkomna arabiska gäster och visa dem vad den europeiska järnvägsindustrin har att erbjuda, med förhoppningen att skapa möjligheter att etablera långsiktiga affärsrelationer.

Bland gästerna finns ledande medlemmar av järnvägssektorn och transportministerierna i Gulf- och arabstaterna. En av de framstående talarna kommer att vara Hans Excellens Mattar Al Tayer, styrelseordförande och verkställande direktör för Transport Authority (RTA), Dubai.