Ukraina planerar mångmiljonsatsning på flexibla eltåg

Den ukrainska regeringen planerar att investera motsvarande 95 miljoner dollar på utvecklingen av flexibla eltågsystem hos den ukrainska tågtillverkaren Krukovky Carriage Works. Sådana tåg ska enligt tidplanen börja rulla ut 2015.

Projektet kommer att genomföras som en del av det statliga programmet "För utveckling av inhemsk produktion", som ska stimulera utvecklingen av högteknologiska interregionala tåg, öka exportpotentialen för tillverkningen av vagnar, minska energiförbrukningen genom mer järnvägstransporter och optimera  trafikflödet med järnväg, särskilt med grannländerna.

Enligt Nykolaj Azarov, premiärminister i Ukraina, kommer de nya höghastighetstågen utformade av Krukovky Carriage Works till fullo uppfylla de parametrarna som gäller för det ukrainska elnätet och järnvägsspåren. Tidigare har premiärministern sagt att landet kommer att sluta köpa in interregionala Hyundai-tåg och starta egen tågtillverkning. Totalt har Ukraina investerat mer än 307 miljoner dollar i inköp av koreanska tåg.