Deutsche Bahn presenterade pretentiöst åtgärdspaket för tyska regeringen

Deutsche Bahns ICE-tåg på Münchens centrastation. Foto: Creative Commons, kredit: Akatsuki-7

Passagerare som reser med Deutsche Bahn kan förvänta sig att få uppleva bättre punktlighet och prestationsförmåga i nära framtid tack vare ett omfattande åtgärdspaket med steg-för-steg-förbättringar som den tyska järnvägsoperatören offentliggjorde den 17 januari.

Åtgärdspaketet presenterades för transportminister Andreas Scheuer och andra regeringens representanter av Deutsche Bahns VD Dr Richard Lutz den 17 januari och styrelseledamöterna Ronald Pofalla (infrastruktur), Berthold Huber (passagerare) och Alexander Doll (finans, gods & logistik).

Utöver allmänheten har även den tyska regeringen sedan för ett par år riktat hårt kritik mot DB:s ledning på grund av koncernledningens sätt att leda Tysklands största järnvägsoperatör.

Åtgärdspaketet handlar om en serie av kortsiktiga insatser för att ta itu med senaste tidens minskande prestanda inom koncernen och hitta lösningar på en del graverande problem som upptäcktes under 2018.

Den första punkten i åtgärdspaketet har som mål att förbättra punktligheten inom fjärrtrafiken under 2019 med 1,6 procentenheter till 76,5 procent, som ska bland annat uppnås genom särskild nyförvärv av modernare rullande materiel.

Mer personal kommer dessutom att anställas på ICE-depåerna i Hamburg och Köln, och verkstadskapaciteten i staden Krefeld kommer att förbättras.

Därmed säkerställs att minst 225 ICE-tågsätt är disponibla varje dag, som innebär en förbättring på 5 procent. Bättre hantering av järnvägs- och ingenjörsarbeten på mer än 800 platser ses som "avgörande", medan ett nytt team kommer att grundas för att samordna driften av de extra tåg som sätts in i områden där det pågår långvarigt järnvägsunderhåll.

För det andra, säger DB, kommer investeringarna år 2019 att öka till 10,7 miljarder euro, inklusive statliga bidrag,vilket är 1 miljard euro mer än 2018.

Av dessa medel avsetts 1 miljarder euro för digitala utvecklingsprojekt. DB planerar också att rekrytera upp till 22 000 nya anställda, inklusive fler tågförare, konduktörer och underhållspersonal.

Antalet anställda i avdelning med ansvar för punktliga avgångar från stationerna kommer att fördubblas.

Den tredje punkten handlar om ett åtagande som går ut på att tillhandahålla mer tillförlitlig information, både när det gäller situationen på stationer och på tåg, genom skapande av digitala informationstjänster, inklusive fler wi-fi-kompatibla tågvagnar för passagerare.

Trivsamt upprustade och designade stationsväntrum och nya restauranger kommer också att öka servicenivån på fjärrtågslinjer.

Inom godstrafiken har DB åtagit sig att tillämpa koncernens järnvägsverksamhet inklusive planeringen och ledningen ännu effektivare och att andelen förnybar energi som används för driften, kommer att öka med tre procentenheter till 60 procent.