En ny regering vill satsa på höghastighetståg

Foto: SJ

Sverige ska få nya banor för höghastighetståg. Det hävdar de fyra partierna som gjort upp om infrastruktursatsningarna för framtiden. Men enligt SvD, som rapporterar om budgetförslaget, finns det inga pengar till höghastighetsbanor och Trafikverket arbetar därför vidare med en billigare lösning. Däremot finns det risk att löftena från de fyra partierna att fortsätta utbyggnaden av Norrbotniabanan stoppar andra projekt.

Problemet är att de fyra partierna, trots löften om höghastighetsbanor, inte skjuter till några extra pengar i sin överenskommelse – om den blir verklighet. Fram till 2029 vill de lägga 700 miljarder kronor på att underhålla och driva dagens järnväg och vägar samt bygga ny infrastruktur.

Och det är precis samma belopp som regering och riksdag tidigare bestämt sig för skriver tidningen.