Världens första gruvrelaterade järnvägsnät för autonoma tåg öppnades

Gruvföretaget Rio Tintos nätverk i västra Australien är världens första långdistansautonoma system för tunga järnvägstransporter. Foto: Rio Tinto

Gruvföretaget Rio Tintos AutoHaul ™ -program, som förväntas kosta 940 miljoner dollar, är inriktat på att automatisera de flesta tåg som transporterar järnmalm till gruvföretagets hamnanläggningar i Pilbara-regionen i västra Australien.

Rio Tinto har omsatt AutoHaul- programmet framgångsrikt i praktiken, bland annat genom att konstruera världens största robot och den första automatiserade järnvägssträckan för extra tung trafik.

Sedan slutförandet av de första testtransporterna i juli 2018 ökade Rio Tinto antalet autonoma turer längs koncernens järnmalmslinjer i västra Australien på ett kontrollerat sätt. Nu har Rio Tintos tåg tillryggalagt över en miljon kilometer helt autonomt.

- Den säkra och framgångsrika implementeringen av AutoHaul-projektet, som omfattar hela vårt linjenät är en stark återspegling av den banbrytande andan inom Rio Tinto. Det var ett ytterst krävande utmaning. Automatiseringen ett järnvägsnät av denna storlek och skala i ett avlägset geografiskt område som Pilbara, åskådliggör vårt företags stora potential när det gäller att förbättra produktiviteten, vilket i sin tur bidrar till ökad systemflexibilitet och minskar flaskhalsar, sade VD:n för Rio Tinto Iron Ore:s avdelning för Rail, Port & Core Services, Ivan Vella.

Under de kommande månaderna planerar Rio Tinto att maximera och finslipa den autonoma verksamheten ytterligare. Företaget uppgav att det kommer att fortsätta att arbeta även med förare och att det blir inga uppsägningar under 2019 till följd av utbyggnaden av AutoHaul-nätet.

Lokomotiv som är utrustade med AutoHaul-programvara och med inbyggda kameror, möjliggör kontinuerlig övervakning utifrån operationscentret.

Alla trafikrörelser på Rio Tintos järnvägsnät bevakas av CCTV-kameror, som har uppgraderats så att de uppfyller krav på högsta säkerhetsstandard