VR Track blir del av NRC Group

Foto: VR Track

Nu har NRC Groups förvärv av VR Track genomförts. Därmed inleds en intressant framtid för företagen när de ska fusioneras. Nu blir de två företagen tillsammans NRC Group och samtidigt den ledande järnvägsspecialisten i Norden.

I samband med sammanslagningen tillträder en ny ledningsgrupp med Lars Öhman som ny vd för NRC Group Sverige. Lars Öhman har en lång erfarenhet i branschen och har under de senaste 1,5 åren varit vd för VR Track Sweden.

– Vi har en väldigt spännande tid framför oss. När vi nu blir dubbelt så stora i Sverige får vi både god kapacitet och kompetens. Den här sammanslagningen ger oss nya möjligheter och ökad stabilitet, säger Lars Öhman, vd för NRC Group Sverige.

Den unika positionen som ledande järnvägsspecialist i Norden öppnar upp många möjligheter för NRC Group. Stora investeringar väntas inom järnväg, tunnelbana och spårväg i alla nordiska länder under de närmaste tio åren och företaget siktar nu på att öka marknadsandelarna.

– De två företagen kompletterar varandra väldigt bra. Vi kombinerar entreprenörsandan i NRC Group med VR Tracks långa och imponerande historia. Det gör oss till en flexibel marknadsledare som fokuserar på att bygga infrastruktur i Norden på bästa sätt utan byråkrati, avslutar Øivind Horpestad, koncernchef på NRC Group.