Elbrist hot mot skånskt transportsystem

PÅgatågens personal pressas till deltid. Foto: Christer Wiik

Varningarna för elbrist i landet har kommit tätt under hösten. Redan i september varnade energiföretagen för att brister i kapaciteten på elnätet kan hämma tillväxten och ge samhällsekonomiska förluster på upp till 150 miljarder kronor om året. Mycket tyder också på att hotet är störst i Skåne, först efter visst besvär kunde avtal om elleverans klaras för fyrspåret Malmö-Lund.

Situationen kan dessutom bli än värre. I dag höll kraftbolaget Eon ett informationsmöte om läget som varnade för att elbristen kan öka i Skåne.

– Hotet om elbrist måste tas på allvar, säger Anna Jähnke (M), regionråd och tillträdande ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne. Det försämrar förutsättningarna för befintliga, expanderande och nya företag, men drabbar också vår infrastruktur och kollektivtrafik. Utbyggnaden av järnväg och övergången till eldrivna bussar är viktiga delar i att skapa ett fungerande och miljömässigt hållbart skånskt transportsystem.

Problemen finns i lokalnätet, regionnätet och i stamnätet. Enligt Svenska Kraftnät, som äger stamnätet, kommer lösningen om åtta till tio år.

– Vi kan inte vänta på en lösning till fram mot 2030, säger Anna Jähnke (M). Staten har inte uppfyllt sina åtaganden, vilket nu drabbar hela landet, men mest Skåne. Jag kommer att lyfta frågan hur Region Skåne och de skånska kommunerna ska sätta press på staten och i övrigt arbeta för att mildra effekterna. Skåne kan inte stillatigande acceptera att åter bli satt på undantag.