Ruhrbahn beställer 26 Flexity-spårvagnar av Bombardier

Flexity Classic finns bland annat i flera tyska städer, exempelvis, Essen, Frankfurt am Main och Leipzig och dessutom i Norrköping och Stockholm i Sverige, Kraków i Polen och Adelaide i Australien. Sedan augusti 2010 trafikerar den Stockholms nya spårvägslinje Spårväg City. Foto: Bombardier Transportation

Spårvägsbolaget Ruhrbahn tecknade ett avtal värt nästan 80 miljoner euro med Bombardier den 12 december för leverans av 26 Flexity Classic LRV- spårvagnar med lågt golv för användning i städerna Essen och Mühlheim.

Spårvagnarna, som levereras med fyra vagnar, kommer att vara 30 meter långa och 2,3 meter breda och rymma minst 171 passagerare.

Leveranserna kommer att inledas 2021 och ordern ger Essen möjlighet att byta ut stadens samtliga kvarvarande äldre spårvagnar.

Ruhrbahn lanserade anbudet för kontraktet i maj 2018.