Tjeckiska Republikens längsta järnvägstunnel öppnad

Det första reguljära passagerartåget som använde Tjeckiska Republikens längsta järnvägstunnel var Ex555 från Cheb till Plzen och Prag den 16 november. Foto: ČD

Passagerartågen började använda Tjeckiska Republikens längsta järnvägstunnel den 16 november. Dagen efter körde det första godståget genom tunneln.

Tunneln skapades genom en 4174 meter lång borrning från norr och 4150 meter lång borrning nära städerna Ejpovice öster om staden Plzeň. Tågen kör i början genom tunneln med en maximal hastighet av 50 km/h tills lanseringen av full service och hatigheten 160 km/h införs den 9 december i samband med ett tidtabellskifte. Detta kommer att minska resan mellan Plzeň och Prag- stationen Praha-Smíchov med 11 min.

Sträckan genom tunneln har konstruerats för hastigheter på högst 200 km/h, och denna hastighet kommer att testas under 2019. ETCS ska installeras 2021.

Borrningen genomfördes av ett konsortium som bestod av företagen Metrostav och Subterra. De använde sig av en 115 meter lång tunnelborrmaskin av typ Herrenknecht S-799 TBM, som startade arbetet 3 februari 2015. Den sydliga borren bröt igenom den 11 juni 2016 och det norra genombrottet följde den 7 oktober 2017.