Kanada inför avgifter för tågtransport av råolja

Kanadensisk tankvagn av typ DOT-111, av fusionssvetsat kolstål. Foto: Wikimedia, kredit: Roy Luck

Den kanadensiska regeringen säger att den kommer att ta ut avgifter från de företag som transporterar råolja på järnvägsspåren. Tanken är att skapa en kompensationsfond i syfte att täcka de eventuella kostnader som kan uppstå vid en tågurspårning. För att finansiera denna fond kommer därför Kanada att införa en avgift för tågtransporter av råolja.

De kanadensiska myndigheterna kräver också att järnvägsbolagen tecknar ytterligare försäkringar. Dessa skall baseras på typen av gods och den volym av farligt gods som transporteras. Det nya planerade försäkringskravet när det gäller råolja är tänkt att gälla för bolag som transporterar mer än 1,5 miljoner ton råolja, och de måste då försäkra sig för kostnader på upp till en miljard kanadensiska dollar. Detta kommer att sänka lönsamheten för Kanadas två största järnvägsbolag, Canadian National (NYSE: CNI) och Canadian Pacific (NYSE: CP).

Den totala mängden råolja som transporteras i det kanadensiska järnvägsnätet har mer än fyrdubblats sedan 2012, en direkt följd av bristen på pipeline-infrastruktur. De senaste prognoserna tyder på att det kommer att finnas ett fortsatt stort behov av transport av råolja från Kanada, antingen på järnvägsnätet eller i pipelines. Prognoserna visar att det kommer att behövas transportmöjligheter för mer än 700 000 fat råolja per dygn under kommande åren. Det gör att behovet kommer att mer än tredubblas från dagens nivåer.