DB överväger försäljning av Arriva och DB Schenker​​​​​​​

Deutsche Bahns DB Regiotåg på väg genom Tyskland. Större delen av DB:s vinster har under senare år genererats av affärsenheten DB Networks och dess tyska regionala järnvägsföretag, DB Regio. Foto: DB

Tyska Deutsche Bahn (DB) kommer att ompröva en fullständig eller partiell försäljning av koncernens internationella passagerarbolag DB Arriva och dess globala logistikbolag DB Schenker.

DB: s vd Dr Richard Lutz berättade för inhemska medier i slutet av oktober att en försäljning är en möjlig option, men att det slutliga beslutet ligger hos den tyska federala regeringen på grund av dess ställning som DB:s yttersta ägare.

Tidigare planer på att sälja de båda företagen skrotades i slutet av 2016 efter politiskt motstånd.

DB Schenker genererar en tredjedel av DB-koncernens nuvarande intäkter. Ingenting tyder dock på att den federala regeringen skulle vilja göra det möjligt för DB att helt avstå från de två företagen.

DB har ett överenskommet skuldtak och en policy som går ut på att betala av en del av den tyska statsskulden, men i praktiken har beloppet minskat från det ursprungliga målet till 600 miljoner euro år 2016 och 450 miljoner euro 2017.

DB:s egen skuldbörda närmar sig snabbt taket på 20,4 miljarder euro som tidigare överenskommits som en högsta skuldnivå med koncernens enda aktieägare, den tyska regeringen. I början av september meddelade Lutz att DB-koncernen stod inför allvarliga finansiella problem som har lett till en frysning av flera icke-operativa utgifter.

Större delen av DB:s vinster har under senare år genererats av affärsenheten DB Networks och dess tyska regionala järnvägsföretag, DB Regio. Enligt International Railway Journal kan inte heller dessa dotterbolag betraktas på längre sikt som livskraftiga finansieringskällor.