Järnvägsbolaget DB investerar i ny satellitteknik

Kanadensiska företaget Keplers LEO-satelliter kryssar runt jorden på 575 kilometers höjd. Deras färd runt jorden varar 90 minuter. Dessa rymdskepp av storlek extra small levererar total täckning av planeten. Från pol-till-pol kan varje satellit leverera hundratals gigabite varje dag till någon kund, vilket enligt tillverkaren resulterar i överlägsen anslutning för de mest krävande behoven. Foto: Kepler

Tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn, DB, har meddelat att företagets affärsenhet Digital Ventures kommer att investera flera miljoner euro i den kanadensiska satellittillverkaren Kepler Communications verksamhet.

Kepler har utvidgat sitt utvecklingsprogram med 16 miljoner dollar för att finansiera bland annat en ny satellit som är utformad för att optimera Internet of Things (IoT) för transportoperatörer.

Kepler startade verksamheten 2015 och har hittills utvecklat tre nanosatelliter, var och en stora som en skokartong.

Till skillnad från större satelliter håller Kepler-farkosterna sig på en lägre bana runt jorden (LEO), nämligen på en höjd av cirka 575 kilometer. De slutför resan runt jorden inom 90 minuter. Satelliterna placeras i regel i ett så kallat polärt omlopp.

På grund av sin storlek och låga omloppshöjd kan Kepler-satelliterna ta emot och överföra data snabbare än traditionella geostationära satelliter som befinner sig 35 000 kilometers avstånd från jordens yta.

Kepler planerar att bygga en 3D-gjutform på 140 LEO nanosatelliter under åren 2023-2024. Finansieringen från DB och andra investerare kommer att möjliggöra lanseringen av ytterligare 15 satelliter 2019-2020, förutom IoT-satellitens prototyp som lanseras redan i juni 2019.

Tågoperatören Deutsche Bahns intresse för satelliter återspeglar DB:s växande engagemang för användningen av IoT-teknik. Genom att lägga sensorer i godsvagnar, containrar och DB Schenkers lastbilar kan stora mängder operativ data samlas in och, om de bearbetas och används intelligent, kan de utnyttjas för att förbättra kundservicen och bidra till minskning av driftskostnader genom optimerad planering, bättre prognoser om materialtillstånd och genom förebyggande underhåll.