VR Track Sweden tar BEST-entreprenad

Foto: VR Track

VR Track Sweden kommer att utföra BEST-arbete, Ban-, El-, Signal och Tele-arbeten, som underentreprenör till konsortiet NCC/OHL. Trafikverket är beställare av projektet som omfattar utbyggnad från 2 till 4 spår vid en sträcka om totalt 8 kilometer.

Projektet omfattar även sänkning av spåren på stora delar av sträckan, samt att stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv byggs om. Byggstarten är planerad att starta under hösten 2017 och arbetet beräknas vara färdigt under 2024. För VR track så kommer de stora arbetena att påbörjas under 2019.