Första Hyperloopstudien redovisad i USA

Foto: Virgin One

Över hela världen undersöker myndigheterna möjligheterna med Hyperloop-transportsystem i genomförbarhetsstudier, bland annat bland i Missouri i USA. Den första studien i USA, redovisar resultaten och skisserar några av de potentiella fördelarna som följer av en föreslagen rutt längs den befintliga I-70-motorvägen.

Genomförbarhetsstudien redovisades i oktober, tillsammans med bildandet av en så kallad Missouri Hyperloop Coalition som inkluderar uppstartsföretaget Virgin Hyperloop One, Missouri Department of Transportation, MDOT, och Kansas City Tech Council. Enligt Virgin Hyperloop One har slutrapporten varit självständigt författad av ingenjörsföretaget Black & Veatch.

– Detta är den första genomförbarhetsstudien i Nordamerika och i väst som har verifierats av en oberoende part, säger Virgin Hyperloop One, marknadschef, Ryan Kelly. Dessutom är det första gången vi pratat om biljettpriser, vilket är enormt viktigt, eftersom det är den vanligaste frågan vi får.

Studien startade i januari i år och undersöker fördelarna och nackdelarna med en föreslagen Hyperloop-sträckning som förbinder Kansas City vid Missouris västra gräns och St Louis på östra gränsen, en 400 kilometer lång sträcka som tar just under fyra timmar med bil.

Undersökningen har gjort en "uttömmande" titt på konsekvenserna av regler, ruttinriktningar och stationsplatser längs I-70-korridoren. Virgin Hyperloop One säger att konstruktionen skulle kosta cirka 40 procent mindre än ett höghastighets järnvägsprojekt och att minskningen av motorolyckor ensam skulle spara bilister 91 miljoner dollar per år.

Utredningen menar också att resandeströmmarna på sträckan skulle öka med 80 procent, och att priset per tur skulle kunna vara mindre än kostnaden för den bensin som används för att köra bil mellan Kansas City och St Louis. Hyperloop One menar att restiden mellan de två städerna kommer att ligga inom 30 minuter och den stora minskningen av restiden skulle kunna spara ekonomin 410 miljoner dollar.

Det är oklart i detta skede hur koalitionen kommit fram till dessa siffror och de framräknade biljettpriserna måste ge en viss indikation om att det är en hel del spekulation inblandat. Men det där Hyperloop-projekten för närvarande står.

Källa: New Atlas