Bombardier levererar 120 järnvägsvagnar till Kina

Bilden visar kinesiskt tåg med CR400AF/BF-vagnar i Beijing. Foto: VCG

Bombardier Transportation meddelade nyligen att koncernens kinesiska joint venture, Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation (BST), har tecknat ett kontrakt med China Railway för att leverera 120 stycken nya standardvagnar av typ CR400AF för Kinas höghastighetståg. Kontraktet värderas till cirka 280 miljoner euro.

Dessa 120 vagnarna kommer att sättas ihop i fem tågsätt med 8 vagnar och fem tågsätt med 6 vagnar. Tågen kommer att kunna nå en körhastighet på 350 kilometer i timmen. Den första leveransen sker i oktober. Vid slutet av året förväntas alla tåg vara levererade.

Bombardier Transportation äger 50 procent av aktierna i BST, som förstärks genom Bombardier Transportations partnerskapstillverkare CRRC Sifang. Bombardier Transportation i Kina har sex företagssammanslutningar av joint venture-typ, sju helt utlandsägda företag och mer än 7000 anställda.