Nederländska järnvägarna presenterade visionen om framtidens tåginteriör

Nederländskt koncept för ny tåginteriör. De gula - tegelstenarna- är så kallade -stits-.: Illustration: Gispen Architects
Den andra zonen är avslappningszonen. Där kan resenärerna läsa en bok eller sända e-post. Illustration: Gispen Architects
Koncentrationszonen ligger på den övre nivån, medan avslappningszonen ligger på den nedre nivån. Illustration: Gispen Architects- NS

Nederländska järnvägarna (NS), arkitektbyrån Mecanoo och projektdesigner Gispen visade upp sin vision om framtidstågets interiör nyligen på mässan Innovation Expo i Rotterdam, i Nederländerna.

Dagens design sätter tyngdpunkten oftast på högre kapacitet, men den nya nederländska visionen är huvudsakligen utformad på ett nytt sätt. Den baseras på tågpassagerarnas aktiviteter.

- Vi har tittat på passagerarvagnarnas inre design, från hundra år sedan till våra dagar, berättade konceptchefen Sarah Schiffer från designföretaget Gispen.

- Vi såg att fokusen under de senaste åren har främst varit riktade på kapacitet och utrymme för största möjliga antalet passagerare, inte på komfort, vilket är också en del av efterfrågan, men vi har också tittat på resenärernas egna erfarenheter.

Därför är syftet med den nya designen, att öka varje tågvagnens kapacitet, men också att uppfylla resenärernas behov. Kommer resenärerna helst att vilja titta ut under resan eller arbeta? För att svara på dessa frågor genomförde NS flera passagerarundersökningar.

- Exempelvis ville vi veta vad människorna gör på tåget?" Detta resulterade i sex huvudaktiviteter som är indelade i tre huvudområden, berättade Schiffer.

Huvudzonerna består av avslappningszonen, koncentrationszonen och den sociala zonen.

- Den sociala zonen är den plats där människor kommer in i vagnen. Nu är det en slags korridor eller foajé, som inte ser speciellt välkomnande ut. Hur kan man snygga upp detta utrymme? Ofta befinner sig människorna där bara en kort stund stående med en stor resväska.

För att göra det bekvämt har så kallade "stits" placerats i denna del av tåget. 'Stits' representerar en kombination av stående och sittande. De är en slags utskjutande kuddar som är fästa på väggen. Dessa finns redan i Stadlers Flirt i Nederländerna.

Den andra zonen är avslappningszonen. Enligt Schiffer, kan resenärerna i detta område läsa en bok eller sända e-post.

- Dessa utrymmen är utrustade med högre stolar och bord. Detta gör att klyftan mellan sätena kan minskas vilket ökar kapaciteten. Det finns också ett slags barbord, som har fästs i väggen, med respektive antal barstolar. Barborden är monterade under fönstren. Där kan resenärerna öppna och ansluta sina bärbara datorer eller bara titta på utsikten genom tågfönstret.

Integritet - koncentrationszonen.

Det är tänkt för människor som vet att de kommer att befinna sig på tåget under en längre tid. I koncentrationszonen kan resenärerna arbeta ostörd och uppnå mer integritet, säger Schiffer.

​​​​​​​​​​​​​​Inom detta område kan människorna sitta individuellt, men om det är trångt på tåget kan två personer tvingas dela en av dessa bredare soffor.

- Om den första personen sitter något högre upp, kan den andra personen sitta ostörd bredvid honom eller henne, vilket kanske inte är särskilt bekvämt, men det är bättre än att tvingas stå. Det gör att sex personer kan sitta i samma rum där det annars finns sittplats för två personer.

Den totala kapaciteten blir cirka 10-20 procent högre än med nuvarande tåg.

- Men det betyder inte att alla har en sittplats, utan en så kallad stitsna.

Alla dessa zoner har alla sin egen specifika plats i tågvagnen. Om människor är på tåget under en kort tid är det logiskt att de inte behöver gå långt inne i tåget för att kunna resa bekvämt. Pendlare som befinner sig på tåget en timme eller mer kan gå längre inom tåget för att komma in i utrymmen där människor kan arbeta tyst eller se på bio i datorn.

Miljövänlig

Den nya designen, som ger tillräckligt med utrymme för att resenärerna kan arbeta tyst, torde vara intressant även för arbetsgivare, enligt formgivaren Van der Made.

- Tåget är ett mer miljövänligt resealternativ än bilen. Arbetsgivare kan vara mer benägna att välja att ge sina anställda ett årskort så att de kan resa med kollektivtrafik, snarare än med en bil.

Koncentrationszonen ligger på den övre nivån, medan avslappningszonen ligger på den nedre nivån.

- Hållbarhet var en viktig aspekt vid utformningen av den nya interiören. På Gispen gör vi alltid våra produkter cirkulär. Denna design är modulär, vilket gör det mer uppenbart att ge komponenterna ett andra liv.

Konceptet kan tillämpas och användas redan, men det måste först testas i större skala. NS kan därför ännu inte säga när de nya interiörerna kommer att monteras på tågen.