JR East presenterade nya 400 km snabba Alfa-X Shinkansen

Ovan: Alfa-X med två olika nospartier. Längst ner ett nuvarande Shinkansen-tåg. Bild: JR-East
Alfa-X:s A-nos blir 16 meter lång, vilket är en meter längre än de som finns i nuvarande Shinkansen-tåg. Bild: JR East

East Japan Railways (JR East) har läckt ytterligare detaljer om företagets Alfa-X (E956) Shinkansen testtåg, som kommer att användas för att utvärdera nya tekniska och aerodynamiska egenskaper för japanska järnvägens nästa generation av höghastighetståg.

Produktionen av ett 10-vagnars provtåg pågår för närvarande och tåget förväntas vara färdigt i maj 2019.

Tåget utrustas med två olika nospartier. A-nosen blir 16 meter lång, vilket är en meter längre än de som finns i nuvarande Shinkansen-tåg.

B-nosen däremot blir signifikant längre. Den 22 meter långa nosen designas för att minimera de tryckvågor som tåget utsätts för när det kör in i en tunnel. Två nya strömavtagare med så kallad low-noise-funktion, kommer också att testas på Alfa-X.

JR East meddelar att energiförbrukningen kommer att minskas genom optimerad driftteknik och genom användning av kraftomvandlare som utrustats med kiselkarbidhalvledare.

Två nya apparater testas för att minimera risken för urspårning i samband med jordbävning. Ett sidospjäll undertrycker tågets vibrationer, samtidigt som en successiv stoppfunktion kommer att aktiveras om tåget känner av ett seismiskt utbrott. Funktionen mildrar stötarna mellan boggin och resten av vagnen och minimerar trycket mellan hjulet och rälsen.

Tågen kommer också att vara utrustade med en anordning som ökar deras aerodynamiska prestanda. Höghastighetstågets golv utformas så att det minimerar risken för skador som orsakas av is- och snö.