Stadler levererar snabbspårvagnar till tyska Erfurt

Fordonen kommer att byggas av Stadlers fabrik i Pankow utanför Berlin och Stadler Rails anläggning i spanska Valencia, med förväntad första leverans under 2020. Bild: Stadler Rail

Tyska staden Erfurts kommunala transportföretag EVAG, meddelade den 1 oktober att Stadeler Rail har undertecknat ett kontrakt på 56,2 miljoner euro för leverans av 14 LRV- snabbspårvagnar med lågt golv med möjlighet till ytterligare 10 enheter.

Ordern, som har placerats efter ett konkurrensmässigt anbud, finansieras med hjälp av ett bidrag på 15 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 11,2 miljoner euro från delstaten Thüringens investeringsprogram för kollektivtrafik.

Resefrekvensen inom Erfurt buss- och spårvagnsnät har ökat med 7 procent under de senaste sju åren och nu har den nått 52 miljoner, med ytterligare en prognos på 10 procents ökning för 2025.

Var och en av dessa 42 meter långa Tramlink-spårvagnarna, som kommer att kunna ha 248 passagerare, innehåller 102 sittplatser. Medelåldern för EVAGs spårvagnsflotta är nu mer än 30 år, medan de äldsta fordonen med lågt golv nu har varit i bruk i mer än 20 år.