Fortsätter samarbetet på Pågatågen

Foto: Elisabeth Stengard/Arriva.

ISS och Arriva Sverige har tecknat ett nytt avtal avseende servicetjänster till Arrivas verksamhet i södra Sverige, där bland annat Pågatågen ingår. Nu har parterna tecknat ett nytt avtal som innebär att ISS kommer att leverera fordonsvård, klottersanering, stationsunderhåll och fordonsväxling till Pågatågen,

Avtalet, som tecknats på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år, har ett årsvärde på cirka 18 miljoner kronor och börjar gälla den 9 december 2018.

– Vi har lång erfarenhet av tjänster inom transportsektorn och har haft ett mycket bra samarbete med Arriva sedan 2014, där vi lyckats leverera service med hög kvalitet till en nöjd kund. Det är mycket glädjande att vi nu får möjlighet att fortsätta utveckla avtalet och partnerskapet tillsammans med Arriva, säger Ulrika Södergren Andersson, affärsområdeschef på ISS.

– Vi har haft ISS som leverantör av städtjänster i fyra år. Baserat på det goda samarbetet vi haft förlänger och utökar vi nu avtalet till att omfatta även stationsunderhåll och klottersanering, säger Mattias Wrangtorp, tillträdande affärsområdeschef för Pågatågen.