Arriva tar bort säkerhetstjänsten för tågvärdar

Foto: Arriva

Arriva har inlett förhandlingar med facken för att ta bort säkerhetstjänsten för tågvärdar på Pågatågen för tåg som består av max två tågset och i samband med det skapa en ny befattning som kundvärd på Pågatågen. Här förklaras förändringen ur ett säkerhetsperspektiv:

Idag är normal bemanning på ett Pågatåg en förare och en tågvärd. I Arrivas nya kontrakt ökas vårt kundfokus och tågen kommer bemannas med en kundvärd för varje tågset. I vår trafik på Pågatågen så kör vi tåg som består av ett, två eller tre tågset. Våra kundvärdar ska i sin nya roller fortsätta att utveckla den fina service till våra resenärer som Arriva är känt för, både ombord på tågen samt ute på plattformar när tåget står still.

I de tåg som består av tre tågset kommer en av kundvärdarna även att ha så kallad säkerhetstjänst, vilket innebär att man hjälper föraren att kontrollera dörrarna efter att trafikutbytet är avslutat; det vill säga att alla passagerare som ska ombord eller gå av tåget har gjort det samt att tiden för avgång är inne. För övriga tåg så ansvarar föraren för att kontrollera dörrarna efter trafikutbytet enligt samma förfarande som vi tillämpar på Östgötapendeln, som trafikeras med samma typ av tåg och dessa består av ett eller två tågset.

Ett delat ansvar är inte alltid bättre än att en part har hela ansvaret. Att föraren på Arrivas Pågatåg har hela ansvaret för att kontrollera dörrarna efter ett trafikutbyte gör det tydligt och våra erfarenheter från Östgötapendeln styrker detta. Vi kör inte lika många tåg i det systemet som vi gör på Pågatågen men vi har en intensiv trafik med många resenärer mellan två av Sveriges större städer, vilket gör att erfarenheterna därifrån är relevanta i sammanhanget.

Beslutet att införa säkerhetstjänst på Pågatågen togs 2010 eftersom det då var aktuellt att köra med tre tågset på de flesta relationerna, men så har det inte blivit. Tre tågset körs endast i begränsad omfattning på en sträcka och här kommer vi även i fortsättningen att bemanna tågen med kundvärdar som har säkerhetsarbete.