InnoTrans: Vossloh med fokus på smart järnvägsunderhåll

Två robusta Vossloh-lok på InnoTrans 2018. till höger ett äldre dieselhybridlok för rangerbantjänster. Och ett nytt så kallat - smart hybrid- DE 18-lok, som förväntas börja servicen år 2020. Foto Markku Björkman
Vosslohs nya smarthybridlok DE 18 har fått vidareutvecklad utrustning. Detta fyraaxliga, särskilt effektiva långfärds- och rangerlokomotiv har mångsidiga, innovativa och miljövänliga funktioner, säger Vossloh. Denna modell uppnår bränslebesparingar på 20-30 provent jämfört med äldre typer av lokomotiv. Foto: Markku Björkman

Under de senaste årens InnoTrans-mässor har Vossloh framför allt presenterat nya effektiva diesel- eller/och hybridlok. Vossloh och företaget Frauscher har emellertid inför årets InnoTrans sammanfogat sina krafter för maximal rälsstillgänglighet och effektivt, tillståndsbaserat underhåll.

En färsk UNIFE-expertstudie förutsäger enligt loktillverkaren att en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 2,8 procent fram till 2023 är fullt möjligt på de marknader som är relevanta för Vossloh.

Förutom sina beprövade lokomotiv presenterar Vossloh på årets InnoTrans andra delar av företagets omfattande portfölj i egenskap av en tekniskt ledande specialist och värdepartner för järnvägsinfrastruktur.

 Under mottot "Smart Rail Track by Vossloh" kombinerar företaget sina produkter, tjänster och lösningar för att presentera framtidens järnvägsspår i fem temavyer: "Digital Turnout Management", "Smart Maintenance", "Industrial Excellence & Innovations "," Silent & Clean Environment "och" Continuous Track Controlling.

- Dessa temavyer adresserar till vad som idag är de mest överhängande frågorna när det gäller den optimerade driften av järnvägsinfrastruktur. Dess fokus kommer att koncentreras på sträckor med maximal tillgänglighet och anslutningar som är mer tillförlitliga, tystare och mer kostnadseffektiva än någonsin, säger företaget.

Vossloh anser sig kunna uppnå detta med effektiv informations- och kommunikationsteknik, och även med målinriktad tillämpning av sensorer och IoT-teknik.

Det ger nya möjligheter för järnvägsoperatörer, som alla är inriktade på att uppnå maximal tillgänglighet på järnvägsspåret. Innovativt material och mönster spelar en viktig roll i detta sammanhang. De ger produkterna en extremt hög stabilitet och hållbarhet, vilket enligt Vossloh återspeglas i bättre tillgänglighet och lägre livscykelkostnader.

När det gäller effektiv materialbehandling och produktionsprocess bidrar miljövänligare produkter över hela värdekedjan till ett optimalt kolavtryck.

 Genom att gradvis utrusta Vosslohs rälsprofileringsmaskiner med modern sensorteknik, tillförs viktiga data för sektoren "Smart Maintenance", framtidens för rälsunderhållskontroll, att samlas in och bli tillgänglig, till exempel via applikationer till användaren.

En särskild höjdpunkt är en nyutvecklad kompakt Multipurpose Milling Machine (MPM), som presenterades för första gången för allmänheten på årets InnoTrans. En ytterligare byggsten på vägen till "Smart Maintenance" är grunden för ett nytt joint venture, som förseglades nyligen under namnet Rhomberg Sersa Vossloh GmbH, som specialiserar sig på underhåll av växlar och spår och erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av järnvägsinfrastruktur.

Vossloh vill fortsätta att bygga på företagets järnkompetens, utveckla många innovativa idéer med utvalda partners, som är så välplacerade att de förmår att omforma det bästa av analoga och digitala världar för maximalt kundvärde.

Källa: Vossloh