Veidekke erhåller uppdrag av Stockholm Hamn

Bild: Veidekke.

Veidekke Anläggning har tilldelats ett uppdrag av Stockholm Norvik Hamn att bygga mark- och konstbyggnader för en del av järnvägslinjen mellan Nynäsbanan och Norvik Hamn. Projektet är en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på 187 miljoner kronor.

Projektet innehåller flera broar, en tunnel och markarbeten för banunderbyggnad och vägar. Beräknat färdigställande är hösten 2020.

-Det är mycket glädjande att se hur starkt Stockholms Hamn AB har värderat vårt erbjudande med en involverande byggprocess, genomtänkta lösningar och en stark organisation. Vårt involverande arbetssätt tillvaratar gruppens kompetens och ökar engagemanget som i sin tur genererar en säkrare arbetsplats och en effektivare produktion, säger Anders Bergsten, arbetschef på Veidekke Anläggning.