Klassisk panoramavagn har lämnat Sverige

Foto: Netrail

NetRail har låtit renovera och uppgradera den först byggda Panoramavagnen från DB Rheingold Express. De fem vagnarna levererades ursprungligen till tyska DB på 1960-talet. DB använde vagnarna bland annat i lyxtåget Rheingold som gick från Nederländerna via Tyskland till Schweiz.

1999 köpte så Tågkompaniet de fem vagnarna. Vagnarna användes i Tågkompaniets tåg Stockholm-Luleå och på Malmbanan fram till 2003 då Connex tog över trafiken. 2005 sålde Tågkompaniet fyra av vagnarna till olika föreningar och museer i Tyskland. Den femte vagnen, nummer 201, såldes till TGOJ Trafik som såldes den vidare 2008 till NetRail som hyrde ut den till Veolia Transport.

Nu har Netrail sålt vagnen till en holländsk köpare och numera finns alltså ingen av panoramavagnarna kvar i Sverige.