Lokförare den populäraste YH-utbildningen

Foto: Scandinav

Antalet sökande ökat med närmare 1 000 personer

Söktrycket till yrkeshögskolan, YH, har de senaste åren ökat stadigt. Utbildningen med allra flest antal behöriga sökande per plats är lokförarutbildningen.

Trots högkonjunkturen lyckades yrkeshögskolan förra året locka fler sökanden än någonsin med 52 400 personer. Det är en ökning med 1 700 personer på bara ett år. 

– Det är fantastiskt men inte förvånande att antalet sökande till YH-utbildningarna fortsätter att öka. Yrkeshögskolan är en utbildningsform som passar många, erbjuder mycket praktik och dessutom leder till jobb, säger Peter Gustavsson Lidman, chef för Enhet Analys och ansökan vid Myndigheten för yrkeshögskolan.

Statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan visar dessutom att allt fler vill utbilda sig till lokförare. Antalet behöriga sökande till lokförarutbildningen har på bara ett år ökat med närmare 1000 personer. Totalt var det förra året 2808 sökande som gjorde upp om de 330 platserna på utbildningen. Med över åtta behöriga sökande per plats är lokförarutbildningen den i särklass populäraste YH-utbildningen.