Ny spårvagnslinje öppnades till Luxemburgs centrum

Invigning av den andra fasen av spårvagnslinjen i Luxemburg den 37 juli 2018. Foto: Wikipedia, kredit: GilPe

Spårvagnarna återvände till hjärtat av Luxemburg City den 27 juli, i och med öppnandet av en ny 1,6 km lång delsträcka från Pont Rouge till Place de l'Etoile.

Utvidgningen servar tre nya stationer: Theatre, Faiencerie och Stäreplaz/Etoile, och förbinder Kirchberg-kvarteret med stadens centrum.

Det första 3.6 kilometer långa och åtta stationer innehållande avsnittet i norr om centrum mellan LuxExpo och Rout Bréck-Pafendall (Pont Rouge) öppnade i december 2017.

Den nya sektionen öppnades av ministern för hållbar utveckling och infrastruktur, François Bausch, borgmästare i Luxemburg, Lydie Polfer, ansvarig för mobilitet, Patrick Goldschmidt, och cheferna för spårvagnsoperatören Luxtram.

Den nyöppnade sektionen är helt överledningsfri. Spanska CAF har tilldelats ett kontrakt leverans av ytterligare 12 Urbos  för 40 miljoner euro. Fordonen har utrustats med så kallad superkapacitor med ackumulatorteknik för snabb laddning på marknivå vid stationer för färd på linjen, förutom de 9 CAF-tågen som opererar för närvarande längs Luxexpo-Stäreplaz/Etoile-linjen.

Sektionen är en del av ett projekt på 549 miljoner euro, som går ut på att senare bygga en 16 kilometer lång linje genom staden. Sträckan kommer att ha 24 stationer och turtätheten kommer att ligga mellan tre och fem minuter.

Källa: IRJ