EIB-lån på 450 miljoner euro till holländsk tågoperatör

Coradia Stream har konstruerats och tillverkats av den franska tillverkaren av rullande materiel, Alstom, för regional trafik. Både det nederländska järnvägsbolaget Nederlandse Spoorwegen -NS och det italienska järnvägsföretaget Trenitalia har beställt tåg från denna serie. Foto: Wikipedia, kredit: No-spam2

Europeiska investeringsbanken har beviljat ett lån på 450 miljoner euro för att stödja den nederderländska statliga järnvägsoperatören NS:s beställning av 79 stycken nya generations elektriska InterCity-tåg. Den totala kostnaden för inköpet uppgår till 800 miljoner euro.

Tågordern som består av 49 Alstoms Coradia Stream-fordon och 30 stycken åtta-vagns- IC-NG-enheter beställdes i juli 2016 och förväntas starta trafiken på sträckorna Amsterdam - Rotterdam - Breda och Den Haag - Eindhoven från och med 2021.

- Dessa nya tåg kommer att vara ett välkommet tillägg till de redan utmärkta rullande materielen som holländska pendlare och turister från hela världen njuter av dagligen, säger Vazil Hudak, EIB: s vice ordförande med ansvar för transport den 29 juni.

Enlig Hudah "är banken verkligen stolt över att kunna fortsätta sin relation med tågoperatören NS genom att främja utvecklingen av nästa generations tåg som snart kommer att transportera passagerare på det nederländska järnvägsnätet."

Källa: Railway Gazette