Fortsatt passagerartillväxt hos NSB

Foto: Alasdair McLellan

Passagerarna fortsätter att strömma till tåget. Efter årets första fyra månader visar siffror att NSB Persontog har 6,8 procent fler resenärer än vid samma tidpunkt i fjol. NSB hade 22 964 700 resenärer under första kvartalet 2018, jämfört med 21 507 260 resande under samma period 2017.

– Vi tycker att detta är mycket tilltalande, säger Arne Fosen, chef för NSB Personnel. Det betonar att vi har ett erbjudande som är mycket viktigt och som människor använder varje dag.

Samtidigt gömmer han inte det faktum att det innebär några utmaningar för tågbolaget.

– Det finns många resenärer på våra tåg, speciellt under högtider och särskilt i östra Norge. Då upplever tyvärr människor hur trångt det kan vara. Vi arbetar ständigt för att utnyttja de tåg och tidtabeller vi har så bra som möjligt för våra kunder.

– Samtidigt är det avgörande för oss att Bane NOR lyckas arbeta med en bättre infrastruktur. Kvaliteten på strömförsörjning, signalsystem och skenor är avgörande för tågens punktlighet, vilket i sin tur är väldigt viktigt för våra kunder och för NSB, betonar Arne Fosen.

– Vi ser också fram emot att Bane NOR gör viktiga nybyggnadsarbeten. Till exempel öppnar ett nytt dubbelspår mellan Porsgrunn och Farriside i slutet av september, vilket innebär kortare restid för Grenlandsresenärer, avslutar Fosen.