Dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad öppnar för trafik

Strängnäs Resecentrum. Foto: Wikipedia/Calle Eklund

Nu är det 8,5 kilometer långa dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad klart och på lördag 30 juni öppnas det för tågtrafik. Strängnäs nya resecentrum står redan på plats och används sedan december förra året. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Syftet med utbyggnaden till dubbelspår är att öka punktligheten och förbättra kapaciteten på Svealandsbanan. Detta bidrar till att regionen blir en ännu mer attraktiv plats för människor att leva och arbeta i. Nu blir det möjligt för tågoperatörerna att köra halvtimmestrafik mellan Stockholm och Eskilstuna. Full effekt av dubbelspåret kommer efter sommaren då arbetena kring Stockholms central är klara (se nedan).

– Det känns fantastiskt roligt att vara i mål med projektet. Nu har vi utvecklat Svealandsbanan med både ökad kapacitet och driftsäkerhet, säger Leif Haagensen, projektledare på Trafikverket.

Det här ingår i projektet:

  • Ett nytt järnvägsspår (8,5 kilometer) parallellt med det befintliga spåret
  • En ny järnvägstunnel (2,9 kilometer)
  • En ny vägbro för Södertäljevägen
  • Sex nya järnvägsbroar. De två längsta är bron över E20 och bron över Lundadalen
  • Ett underjordiskt parkeringsgarage, med cirka 130 bilplatser och 50 cykelparkeringar
  • Ett nytt resecentrum över spåren med entré från Södertäljevägen/Långberget, Långbergsgatan och från Öster

Källa: Trafikverket