Tunnelbana med höghastighetståg hett ämne på konferens

I London kommer delar av HS2 gå i tunnel. Karta: Wikimedia Commons

På konferensen World Congress on High Speed Rail, som arrangerades av UIC i Ankara nyligen, diskuterades bland annat höghastighetstrafik på korta avstånd, även i tunnelbanan.

Enligt professor Andrew McNaughton, som är teknisk rådgivare till projektet High Speed 2 i Storbritannien, är samarbetet mellan åtta av Storbritanniens största städer en nyckel till framgång för projektet som är under uppbyggnad. Antal passagerare med HS2 beräknas till 85 miljoner årligen när det står klart, enligt Andrew McNaughton.

Framgångar med höghastighetståg på pendelavstånd har också gjort i Spanien, på sträckan Toledo-Madrid, och i Italien.