SL: "Unik satsning på konst längs Tvärbanan"

Rebecka Bebben Andersson. Foto: Hans Ekestang

Konstnären Rebecka Bebben Andersson har fått uppdraget att ge konstnärlig gestaltning åt nio teknikhus som SL uppför längs Tvärbanans Kistagren. Det skriver SL i ett pressmeddelande.

En viktig del i resan med Tvärbanan är den arkitektoniska- och konstnärliga utformningen. För första gången gör trafikförvaltningen/SL en konstsatsning på teknikhusen. Teknikhus finns placerade längs med alla SL:s spårlinjer och innehåller teknisk utrustning som krävs för att driva trafiken.

Först ut att gestaltas är teknikhuset vid Bromma Blocks, som ska stå klart 2019.

– Jag tänkte direkt att uppdraget var som gjort för att utföras i tekniken grafisk betong, säger konstnären Rebecka Andersson, det är en teknik jag arbetat med förut och som jag verkligen gillar.

Tekniken gör det möjligt att göra hållbara mönster och bilder som relief i prefabricerade betongytor. Reliefen är endast några millimeter djup och mycket hållbar.

– Det är viktigt för mig som konstnär att förhålla mig till platsen där verket ska vara, berättar Rebecka. Jag bestämde mig för att arbeta med berättelser om platserna där teknikhusen är placerade. Jag valde att arbeta med slumpvis utvalda kvinnor och flickor med starka relationer till platserna. De berättar någonting för mig som jag tolkar i bild.

Teckningarna ska fungera som en karta och sätts samman i en lång bild på alla husfasaderna. Det finns små detaljer på bilderna som man bara kan se när man kommer nära.

Trafikförvaltningen fick in 99 intresseanmälningar för att ge konstnärlig gestaltning åt teknikhusen längs Tvärbanans Kistagren. Tre konstnärer valdes ut för att göra skissuppdrag och därefter utsågs den konstnär som får vidareutveckla idéskissförslaget i samarbete med projektets arkitekt. Budgeten för gestaltningen av teknikhusen är 5 miljoner kronor.
Källa: SL