Mark- och miljööverdomstolen: Västlänken får byggas

Västlänken är en kommande regionaltågstunnel under centrala Göteborg. Karta: Trafikverket

Nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att den har beslutat att järnvägsprojektet Västlänken får byggas.”Det här har varit ett stort arbete och det har varit väldigt mycket material att gå igenom”, säger Henrik Löv, hovrättsråd, till SVT- Nyheter Väst.

Tillståndet från Mark- och miljödomstolen omfattar bland annat villkor för arbeten som påverkar grundvattnet, exempelvis schaktning och sprängning. Villkoren reglerar även bullernivåer samt villkor för vibrationer och utsläpp av vatten.

- När alla relevanta tillstånd finns är det möjligt att få verkställighet, säger Ulf Edling, verksjurist på Trafikverket. Denna juridiska möjlighet är vanligt förekommande när det gäller infrastrukturprojekt.

Bygget av Västlänken fortsätter nu som planerat. Förberedande arbeten, bland annat ledningsomläggningar och trädflytt, har pågått under en längre tid och på senare tid har entreprenörerna även börjat etablera arbetsplatser.

- Att vi kommer igång med det egentliga byggskedet nu ger oss bra förutsättningar att bygga Västlänken inom utsatt tid och budget, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket och fortsätter:

- Bygget av Västlänken kommer att märkas i staden, men vi ska göra vårt yttersta för att minska påverkan. Vissa grupper, särskilt de som bor och verkar nära våra byggarbetsplatser påverkas mer än andra och vi har förståelse för att det kan bli jobbigt. Därför kommer en öppen dialog med dessa grupper att ha hög prioritet för oss under byggskedet.

Enligt SVT kommer Mark- och miljööverdomstolen dock att pröva ett av överklagandena, nämligen det av Trafikverket som rör buller under kvällstid.
– Vi har funnit att det finns anledning att pröva det, sedan hur det blir i slutändan har vi inte tagit ställning till, säger Henrik Löv till SVT.
Källor: Trafikverket, Mark- och miljööverdomstolen, SVT